تغذیه بارداری
حین بارداری

بارداری، دوره‌ای زیبا و پر از شگفتی است. در این دوره بخش مهمی از زندگی و آینده کودک در حال شکل‌گیری است و مراقبت‌های مادران، می‌تواند ضامن سلامت جسمی و روحی جنین باشد. با توجه به این موضوع، می‌توانیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های زنان باردار را بهتر درک کنیم.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این دوره، مربوط به تغذیه است. اینکه چه چیزی بخوریم یا نخوریم، مقوله‌ای مهم، گسترده و صدالبته تخصصی است.