تغذیه دوران بارداری

خب باید بدونیم که رژیم فقط و فقط رعایت برخی نکات غذایی نیست، بارها هم بهمون گفتن که رژیم کم­خوری و بی­غذایی نیست، پس کسایی که خیلی خوب در هر دوره کاهش وزن دارن و با موفقیت به وزن ایده­آلشون رسیدن دقیقا چی کار میکنن

خواص مواد غذایی

حافظه­ ی انسان نیز مانند بخش های دیگرِ بدن، تحت تاثیر مواد غذایی و سبک زندگی انسان قرار دارد.

با وجود اینکه کهولت سن، استرس، مصرف سیگار و دخانیات، تغذیه نامناسب، ضربه به مغز و یا سایر عوامل می توانند به سیستم حافظه صدمه وارد کنند، اما امکان تقویت و یادگیری در این سیستم نیز وجود دارد. یکی از این راه ها که به شدت تحت تاثیر زندگی روزمره ی ما