رژیم چاقی و افزایش وزن

رژیم چاقی

 آدمای مهربون با هر صورتی، چاق یا لاغر دوست داشتنی هستن!  یکی از اتفاقاتی که در طی رژیم میفته لاغر شدن صورته، اما ماها از نظر تاثیرپذیری صورت در حین رژیم با هم متفاوت هستیم و میشه گفت بر اساس این اتفاق، به سه دسته تقسیم میشیم:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)